Επικοινωνία: 211-4055452     Κιν: 693-6824767

Συμβάσεις με ταμεία

  • Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. (ταμείο εκτελωνιστών)

  • ΥΠ.ΕΘ.Α. (Μέλη των εν ενεργεία Στρατιωτικών, Πολεμικού Ναυτικού, Αεροπορίας και Λιμενικού Σώματος)

  • ΤΕΑΠ - Ε.ΥΔ.Α.Π.

  • Ιδιωτικό ραντεβού

  • Ιδιωτικές Ασφάλειες

  • Πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ηλεκτρονική συνταγογράφηση