Επικοινωνία: 211-4055452     Κιν: 693-6824767

Πρωκτοσκόπηση, ορθοσκόπηση και σιγμοειδοσκόπηση

Με την πρωκτοσκόπηση ελέγχουμε τον πρωκτό και πρωκτικό σωλήνα.

Με την ορθοσκόπηση ελέγχουμε το ορθό. Το ορθό είναι το τελικό τμήμα του παχέος εντέρου, μήκους 15εκ περίπου και καταλήγει στον πρωκτό.

Με την σιγμοειδοσκόπηση ελέγχουμε τα παραπάνω και επιπλέον και το αριστερό κόλον, δηλαδή το σιγμοειδές και το κατιόν, μέχρι και την αριστερή κολική καμπή.

Πως γίνεται η πρωκτοσκόπηση, η ορθοσκόπηση και η σιγμοειδοσκόπηση

Για την πρωκτοσκόπηση και ορθοσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άκαμπτο ορθοσκόπιο ή το κολονοσκόπιο. Η σιγμοειδοσκόπηση απαιτεί τη χρήση κολονοσκοπίου. Οι διαφορές με την κολονοσκόπηση αφορούν τα εξής

  • Ο ασθενής δεν χρειάζεται να λάβει καταστολή μιας που ελέγχεται ένα μικρό τμήμα του εντέρου
  • Η προετοιμασία είναι πιο απλή, γίνεται με υποκλυσμούς ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η εξέταση γίνεται και χωρίς προετοιμασία

Πότε χρειάζεται η πρωκτοσκόπηση, η ορθοσκόπηση και η σιγμοειδοσκόπηση

Οι ενδείξεις για τις παραπάνω εξετάσεις είναι

  • Αποβολή ζωηρού ερυθρού αίματος από το ορθό σε νεαρά άτομα χωρίς ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό με καρκίνο ή πολύποδες
  • Έλεγχος του πρωκτικού σωλήνα για βλάβες (πχ κονδυλώματα από HPV λοίμωξη)
  • Διερεύνηση ή επανεκτίμηση γνωστών νοσημάτων πρωκτού, ορθού και σιγμοειδούς