Επικοινωνία: 211-4055452     Κιν: 693-6824767

Καυτηριασμός κονδυλωμάτων πρωκτικού σωλήνα (HPV λοίμωξη)

 

Τα κονδυλώματα του πρωκτού και, πιο εσωτερικά, του πρωκτικού σωλήνα, οφείλονται σε λοίμωξη από τον ιό HPV. Έχουν περιγραφεί πάνω από 140 στελέχη και υπότυποι του ιού HPV, μερικοί από τους οποίους προκαλούν δυσπλασία και καρκινικές βλάβες. Τα κονδυλώματα του πρωκτικού σωλήνα βρίσκονται εσωτερικά και δεν είναι ορατά με απλή επισκόπηση, ωστόσο είναι προσπελάσιμα στον γαστρεντερολόγο μέσω ορθοσκόπησης.

Υψηλός κίνδυνος για λοίμωξη από κονδυλώματα του πρωκτικού σωλήνα υπάρχει σε

  • Παρουσία ή ιστορικό κονδυλωμάτων γεννητικών οργάνων ή πρωκτού
  • Μη ασφαλή σεξουαλική δραστηριότητα
  • Κατάσταση έντονης ανοσοκαταστολής (πχ λοίμωξη από ιό HIV)

Τα κονδυλώματα του πρωκτικού σωλήνα είναι εσωτερικά και δεν φαίνονται με την απλή επισκόπηση. Ωστόσο,εντοπίζονται από τον γαστρεντερολόγο με την ορθοσκόπηση.

Στο ιατρείο μας γίνεται τόσο η διάγνωση των κονδυλωμάτων του πρωκτικού σωλήνα, όσο και η αντιμετώπιση με καυτηριασμό με argon plasma coagulation (APC)